Een dag niet gewerkt, is een dag niet gegeten

Volgens deskundigen zal Zuid-Afrika hard getroffen worden door het coronavirus. Dat heeft verschillende oorzaken:

  1. Het land is al weken in lockdown en ruim 30 miljoen mensen leven onder de armoedegrens van €2,50 per dag: geen werk betekent geen geld, dus geen eten.
  2. De weerstand van inwoners is laag; ongeveer 2,5 miljoen mensen met hiv ontvangen geen medicatie en 20% van alle kinderen is ondervoed.
  3. In de sloppenwijken wonen mensen zo dicht op elkaar dat 1,5e meter afstand houden letterlijk onmogelijk is. Ook stromend water is niet altijd voorhanden waardoor simpele maatregelen zoals handen wassen praktisch niet uit te voeren zijn. 

Beangstigende feiten, want de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus leiden tot werkloosheid, armoede, ondervoeding en sterfte. Een onmogelijk dilemma: vechten tegen het coronavirus of vechten tegen hongersnood?

De MAMAS zetten alles op alles om de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen te helpen. Uw hulp is nu harder nodig dan ooit.

Draag bij aan het MAMAS Noodfonds en doneer.

Kinderfonds MAMAS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

© Kinderfonds MAMAS 2019
Met veel dank aan onze loyale partnerLogo Postcodeloterij

IBAN: NL60INGB00000466 64 t.n.v. Kinderfonds MAMAS

Donaties zijn vrijgesteld van belasting.
RSIN-nummer: 8083.34.190