Steun de MAMAS

Zuid-Afrika gaat een humanitaire ramp tegemoet. Door de lockdown zijn alle crèches, scholen en naschoolse opvang tot midden april gesloten. De inwoners van het land mogen alleen naar buiten voor boodschappen of medische zorg. De gevolgen voor de kinderen en gezinnen die worden geholpen door de projecten van de MAMAS zijn immens. Er wordt rekening gehouden met honderdduizenden doden.

De impact van het coronavirus

De meest kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika kunnen niet opboksen tegen het coronavirus. Extreme armoede, dus geen geld voor eten of medicijnen. De weerstand is laag vanwege hiv-besmettingen en ondervoeding. Goede hygiëne en afstand houden is letterlijk onmogelijk in de sloppenwijken, waar men dicht op elkaar woont en geen stromend water voorhanden is. Zonder hulp zijn ze per definitie kansloos.

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Zij organiseren dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor inmiddels 60.000 kinderen in 57 prachtige projecten. Ook hun crèches, opvang en andere programma’s zijn nu noodgedwongen gesloten. Kinderen mogen zelfs niet meer naar de MAMAS voor eten. Gelukkig zijn de MAMAS door de overheid gevrijwaard van de lockdown. Zij gaan, met alle risico’s van dien, de sloppenwijken in om de kinderen en hun gezinnen te helpen.

MAMAS Noodfonds met 10 miljoen rand

Om te voorkomen dat het jarenlange werk van de MAMAS instort heeft Kinderfonds MAMAS het MAMAS Noodfonds opgericht, met een startinleg van 10 miljoen rand (€500.000 euro). De MAMAS weten beter dan wie dan ook wat ter plekke nodig is, daarom bepalen zij zelf waar zij deze noodhulp aan besteden. Zij dienen aanvragen in voor:

  • Extra voedsel, om de weerbaarheid van de kinderen en hun gezinnen te vergroten.
  • Medische zorgmiddelen en extra hulp voor hiv- en tuberculosepatiënten die nog geen behandeling krijgen.
  • Voorlichting over het voorkomen van besmetting met het coronavirus.

Daarnaast zorgt Kinderfonds MAMAS voor:

  • Het (onderling) delen van kennis via online videocolleges, bijvoorbeeld over het coronavirus, hygiëne en emotionele support.
  • Het verstrekken van moeilijk te verkrijgen producten als vitaminen en zeep voor bescherming van de MAMAS.

Steun de MAMAS

De MAMAS zetten alles op alles om de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen te helpen. Jouw hulp is nu harder nodig dan ooit.

Draag bij aan het MAMAS Noodfonds en doneer!

 

Kinderfonds MAMAS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

© Kinderfonds MAMAS 2019
Met veel dank aan onze loyale partnerLogo Postcodeloterij
Donaties zijn vrijgesteld van belasting.
RSIN-nummer: 8083.34.190